Digitális Tanuló Elektronikus Aláírással
Digitális Tanuló Elektronikus Aláírással

2024 - Fontos, Hírek

„Digitális Tanuló Elektronikus Aláírással” kihívás

Az elektronikus hitelesség ismerete és értő használata alapvető fontosságú az online térben. Az Európai Unió érvényes szabályozása szerint a minősített elektronikus aláírást el kell fogadni a kézírással egyenértékűnek minden tagállamban, függetlenül a minősített aláírás keletkezési helyétől, és a minősített aláíró tanúsítványok kibocsátójától. Ma minden 14. életévét betöltött cselekvőképes és korlátozottan cselekvőképes magyar állampolgár alanyi jogon kaphat a Kormányzati Hitelesítés Szolgáltatótól minősített aláírási lehetőséget az újonnan igényelt, vagy már létező elektronikus személyazonosító igazolványára (eSzemélyi), azonban ez nem automatikus, hanem az állampolgárnak kell kérnie. Figyelem, a 2021. június 23. után kibocsátott eSzemélyikre lehet csak utólag igényelni elektronikus aláírást, akinek ennél régebbi személyi igazolványa van, csak annak lecserélésével juthat hozzá a minősített elektronikus aláírás lehetőségéhez.

2022. március 29-én a Belügyminisztérium hozzáférhetővé tette azt a mobilalkalmazást, amelynek segítségével minden NFC-olvasóval rendelkező okostelefon – mint virtuális kártyaolvasó – használható az eSzemélyi igazolvánnyal együtt minősített elektronikus aláírás létrehozására, ezzel még egy akadály elhárult az eSzemélyi minősített aláírás tömeges használatának útjából. Az eSzemélyi igazolvány aláíráshoz való felhasználásának elterjedése érdekében az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE) és a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség (MELASZ) útjára indította a „Digitális Tanuló Elektronikus Aláírással” kihívást 2022. május 1-i kezdettel. A kihívás 5 hónapig tart, 2022. szeptember 30-án fejeződik be.

A kihívás célkitűzése az, hogy a 14. életévüket betöltött középiskolás diákok közül minél többen igényeljenek elektronikus aláírásra jogosító eSzemélyi igazolványt, és készítsenek el ennek segítségével a kihívás ideje alatt egy PDF dokumentumon, egy minősített elektronikus aláírást, amelynek során megismerkedhetnek és megbarátkozhatnak annak működésével.

Az ISZE a kihívás ideje alatt folyamatosan fogadja az aláírt dokumentumokat, és a következő módon méri az eredményt:

 1. Időszakos eredményhirdetés a tárgyhót követő hónap 8. napján 12:00 órakor:
  a. a legtöbb diákot ösztönző tanárok listáját elkészítjük minden hónapban
  b. a legtöbb diákot ösztönző iskolák listáját elkészítjük minden hónapban
  i. számszerűen a legtöbb
  ii. az iskola tanulói létszámához arányosítva a legtöbb
  c. a legtöbb diákot ösztönző települések (Budapesten a kerületek) listáját elkészítjük minden hónapban
 2. összesített eredményhirdetés 2022. október 7-én az alábbi kategóriákban:
  a. a legtöbb diákot ösztönző tanárok
  b. a legtöbb diákot ösztönző iskolák
  i. számszerűen a legtöbb
  Ii. az iskola tanulói létszámához arányosítva a legtöbb
  c. a legtöbb diákot ösztönző települések (Budapesten a kerületek)

A kihívásba úgy lehet benevezni, hogy az ISZE által erre a célra létrehozott email címre (ealairas@isze.hu) beküldik a tanár által hitelesített és a diák által is aláírt részvételi szándékot igazoló PDF dokumentumot. A szükséges dokumentumokat, valamint a hitelesítéshez és az aláíráshoz segítséget nyújtó segédleteket az ISZE előre elkészített módon biztosítja, amelyeket szabadon hozzáférhetőek ezen a címen: https://isze.hu/ealairas. Kérésre emailben is elküldjük azokat. Sok sikert kívánunk a digitális világ hitelességét elősegítő újabb kihívásban való részvételhez!

2022. április 23.

Dr. Bánhidi Sándorné
főtitkár ISZE

dr. Erdősi Péter Máté 
vezető oktató ISZE


A kihívás összességében véve beküldött dokumentum nélkül, de nem eredménytelenül zárult. Augusztusban nagy örömünkre befutott az első nevezés, azonban az időközben bekövetkező változások megakadályozták ennek kiteljesedését. A kihívás során elkészített anyagokat továbbra is hasznosítjuk a jövő digitális állampolgárainak felkészítésében. Nem kizárt, hogy a jövőben megismételjük a kihívást annak érdekében hogy lássuk, mennyire változik digitális felkészültségünk.


Nevezesi_lap_v2

Szuloi_adatkezelesi_hozzajarulas_v1

Dokumentum_hitelesitese_AVDH-val_v1_alairt

Digitalis_Tanulo_Elektronikus_Alairassal_Kihivas_v4_alairt

Digitalis_Tanulo_Elektronikus_Alairassal_Jatekszabalyzat_v3_alairt

Digitalis_Tanulo_Elektronikus_Alairassal_Adatkezelesi_Tajekoztato_v3_alairt

Dokumentum_alairas_eSzemelyivel_v1_alairt.pdf

Minta_Nevezesi_lap_tanar_AVDH_diak_eSzemelyi_alairt_v1