Rólunk

Rólunk
Elnökség
Közhasznúsági jelentés
Elnökségi emlékeztetők
Tagdíjfizetés / Belépés
Rólunk
Elnökség
Közhasznúsági jelentés
Elnökségi emlékeztetők
Tagdíjfizetés / Belépés

Az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete a tagjai által önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező, közhasznú szervezetként működő jogi személy. 


Az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete
1133 Budapest, Kárpát utca 11. 2/4.
Tel/fax: 1/462-0415
Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) száma: B/2021/001108
Régi nyilvántartásba vételi szám: E-001020/2015
e-mail: isze@isze.hu
web: www.isze.hu
Az egyesület alapítási éve: 1991.
Egyesületünk adószáma: 18005464-2-41

Alapszabály_ISZE_20240115

AZ INFORMATIKA-SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANÁROK EGYESÜLETÉNEK TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERE
Egyesületünk 1997 júniusa óta szervez, szerte az országban számítástechnika tanfolyamokat. Az ISZE az iskolák igényeinek megfelelően dolgozta ki képzési programját. Ennek lényege, hogy az akkreditációs feltételek szerinti felkészítés után az iskola informatikatanára tartja a tanfolyamokat az iskolákban, ami:
Praktikus: A képzés a helyi igényekhez igazodik, egyszerűbb az időegyeztetés, nincs helyettesítési probléma.
Gazdaságos: A tanfolyamok a pedagógus-továbbképzési keretből fizethetők. Nincs utazási, szállás és helyettesítési költség. Az intézmények terembérleti díj formájában bevételhez jutnak.
Megbízható: A  277/1997 (XII.22.) kormányrendeletnek megfelelően akkreditált tanfolyamainkat 1997-2011-ben országszerte 1500 helyszínen 16000 pedagógus végezte el. 2012-től ez a folyamat lelassult, és a pedagógus-továbbképzés átalakítása óta lényegében alig jut az ISZE lehetőséghez…..
Rugalmas: A tanfolyamok modulárisan egymásra épülnek, ami lehetővé teszi a több szinten történő bekapcsolódást és lezárást. Az országosan egységesen működő, a moduláris tematika-rendszert, tanfolyamok alapításával folyamatosan a képzési szükségletekhez igazítjuk. Rendelkezünk a kötelező hatósági (FINY) nyilvántartással. Nyilvántartási szám: 01 0769 04
Az ISZE 2015-től engedélyezett felnőttképző intézmény, ami korábbi Intézmény akkreditációt váltotta le.
2004-ben 300 fő képzésével részt vettünk a Sulinet utalványos pedagógus-továbbképzésében. 2006-2007-ben a HEFOP, 2008-2010-ben a TÁMOP, és 2011-ben a TIOP IKT tanfolyamok megtartásában vettünk részt. (2011-ben 1090 iskolában 17000 főt képeztünk az interaktív tábla használatára.
2012-től évente mindössze 200-300 pedagógust tudunk továbbképzéssel segíteni. Manapság többnyire ingyenesen, vagy pályázati keretből.

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

Inspiráció
Olyan számítástechnikával, informatikai oktatáskultúrával foglalkozó újságot indítottunk útjára 1993. februárban, amely elsősorban a legfontosabb közönséget, az iskolákat célozta meg.  2006. szeptember 1-től elektronikus formában jelenik meg, lásd. 5 Inspiráció menüpont.
Az újság beszámol a szakterületről, a hardver- és szoftverújdonságokról, az oktatásról. Figyelemmel kísérjük az új fejlesztéseket, az iskolák problémáit, az eredményeket. Folyamatosan közöljük a legkülönfélébb versenyek meghirdetését, a versenyek feladatait és eredményeit. Az újonnan megjelenő könyvekről, tankönyvválasztékról tájékoztatást adunk, s a tanártovábbképzés lehetőségeiről és sikereiről is beszámolunk.
Kereszttanterv
2002-ben mintegy száz tanár vett részt a NAT és a kerettanterv megalkotásában, az elmúlt tanévben pedig egyesületünk az Oktatási Minisztérium megbízásából 48 különböző tanár segítségével készítette el azt a módszertani ajánlást, amely az egyes tantárgyak tanóráin a számítógép alkalmazásának lehetőségeihez ajánl CD-ROM-okat, illetve interneten elérhető segédanyagokat.
Honlap
Egyesületünk a http://isze.hu címen működtet weblapot, amelyen az oktatásban használható információkat tesszük közzé.
Tehetséggondozás
2008-tól az ISZE Tehetségpont, 2011-től Akkreditált Kiváló Tehetségpont, amit 2015-ben megújítottunk.  A Nemzeti Tehetség Program keretében országosan szervez  azonosított és alulteljesítő tehetségeseknek szakköröket. Tehetségpontokat segít létrehozni, mint mentor Tehetségsegítő Tanács.
Jó gyakorlata a www.geniuszportal.hu oldalon elérhető. A szakkörökhöz mentori támogatást biztosítunk.
Versenyekről a www.isze.hu/versenyek oldalon tájékozódhat
Alapítvány 2012-ben alapítottuk az „Informatikával a tehetségesekért Alapítványt”, amely a Nemzeti Tehetségprogram feladatainak megvalósításában is részt vesz. Pályázatokat valósít meg.