Tananyag

Tananyag
Szakmai ajánlás
Tantervi ajánlás
ISZE kiadványok
Digitalizált Oktatási Anyagok
A Sulinet oktatási anyagai
Multimédia-kalauz
progtanKÖR
Az ISZE nyertes pályamunkái
Nyertesek (2012)
TÁMOP pályázatok
Gyermekinformatika
Tananyag
Szakmai ajánlás
Tantervi ajánlás
ISZE kiadványok
Digitalizált Oktatási Anyagok
A Sulinet oktatási anyagai
Multimédia-kalauz
progtanKÖR
Az ISZE nyertes pályamunkái
Nyertesek (2012)
TÁMOP pályázatok
Gyermekinformatika

IT Biztonság könyv az NJSZT-től:

http://njszt.hu/sites/default/files/NJSZT_IT_Biztonsag_kozerthetoen_v3.pdf


Archívum

Ajánlás:

Az iskolai tananyag megértését segítő számítógépes animációk és modellek készítése tanárok és diákok bevonásával
A projekt kezdete: 2003. április, befejezése: 2003. október 31.

Az egyre bővülő multimédiás taneszköz-piacon még mindig igen kevés a magyar nemzeti tantervekhez igazodó, könnyen kezelhető, rugalmasan változtatható tartalmú oktatási szoftver. Mivel a legtöbb iskolában korlátozottak a lehetőségek új tananyagok beszerzésére, a legjobb megoldás a tanárok felkészítése egyszerű, jól használható, motiváló és pedagógiai programjukhoz illeszkedő tananyagok készítésére. A projekt fő célkitűzése ezért a számítógépes animációk és modellek elkészítése volt tanárok és diákok együttműködésével.

Az anyagok az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (www.isze.hu) szervezésében, az IHM által kiírt ITEM pályázat keretében készültek. Ez egy kutatás-fejlesztési pályázat, amelynek a célja nem egy kész termék létrehozása volt. Az anyagok szaklektorálása nem fért bele a projekt kereteibe, ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy azok az iskolai gyakorlatban is használhatóak, de legalábbis ötleteket adhatnak hasonló fejlesztésekhez.

Az iskolai tananyag megértését segítő számítógépes animációk és modellek készítése tanárok és diákok bevonásával
Projekt kezdete: 2003. április, befejezése: 2003. október 31.

A programokban módosítások várhatók 2003. december 31-ig.

Az egyre bővülő multimédiás taneszköz-piacon még mindig igen kevés a magyar nemzeti tantervekhez igazodó, könnyen kezelhető, rugalmasan változtatható tartalmú oktatási szoftver. Mivel a legtöbb iskolában korlátozottak a lehetőségek új tananyagok beszerzésére, a legjobb megoldás a tanárok felkészítése egyszerű, jól használható, motiváló és pedagógiai programjukhoz illeszkedő tananyagok készítésére.

A projekt fő célkitűzése ezért a tanárok és diákok együttműködésével számítógépes animációk és modellek elkészítése volt. A megvalósítás során összegyűjtöttük a gyakorló pedagógusok oktatásban szerzett tapasztalatait és a diákok igényeit. Projektünkkel azt szerettük volna elérni, hogy tudásuk rendszerbe foglalásával olyan tananyag-bázis jöjjön létre, amely közoktatásunk értékes tapasztalatait összegzi. A hazai piacon megjelent szoftverek használata mellett kísérletet tettünk saját fejlesztésű program alkalmazására, amellyel a fejlesztők könnyen és hatékonyan tudtak programokat fejleszteni. Legtöbb oktató tananyagunk a Movelex program alkalmazásával készült.

A célunk nem komplex oktatóprogramok fejlesztése, hanem egy kisebb egységekből, ún. Learning Objectekből (LO) álló, sokszínű, mégis egységes elvek alapján használható gyűjtemény előállítása, az ehhez szükséges technológiai alap és módszertan kifejlesztése volt. Ez a fejlesztési cél összhangban van az Európai Unió országainak sulinetes hálózatait koordináló European Schoolnet jelenleg folyó innovációs programjával, amelyben hazánk is részt vesz. (CELEBRATE). Elkészült tananyagaink ebbe a rendszerbe is könnyen integrálhatók, így nemzetközi szinten is hasznosíthatók.

A fejlesztők nem komplett programokat készítettek, csak kisebb tananyagegységeket, amelyek egy-egy tanórához illeszthetők, tehát sokféle didaktikai megközelítésben használhatók.

A számítógépes oktatóprogramok és gyakorlati tapasztalatok elemzése után egy, a pedagógusok által módszertanilag alkalmasnak talált technológiai keretrendszer készült el, amely biztosítja a fejlesztendő animációk és modellek egységes dokumentálását, áttekinthető katalógusba való rendszerezését, és abból kiválasztással történő futtatását. A futtató vezérlőfelület minden tananyagegység számára közös, ugyanakkor nem gátolja az innovatív egyéni ötletek megvalósulását.

Ez a keretrendszer biztosítja az egységes futtatófelület mellett az egységes pedagógiai rendszer létrejöttét, amelyben minden fejlesztő minden tananyagegységének egyértelműen azonosítható címet adott. A szerzők leírták, hogy melyik osztályokban alkalmazható a tananyag, tanári és tanulói útmutatót készítettek, megjelölték az alkalmazási célokat az ellenőrzés, gyakorlás, ismeretszerzés, játék, rendszerezés kategóriák közül, illetve azt, hogy melyik tantárgyban vagy tantárgyakban alkalmazható a program, és milyen kulcsszavakkal tudunk rákeresni, milyen paraméterekkel, futtatandó programmal indítható el.

Pedagógiai eredménynek tekinthetjük, hogy a projekt bebizonyította, hogy a számítógép nem csupán a tanulást segítő “technikai eszköz”, hanem rendszeres iskolai használata javítja a tanulók ismeretelsajátítási teljesítményét, fejleszti problémamegoldó képességüket, javítja a tanuláshoz való hozzáállásukat, ezáltal hozzájárul személyiségformálásukhoz is.

A projekt során kidolgozott keretrendszer, a technológiai és módszertani ajánlások útmutatóul szolgálhatnak majd a jövő hasonló témájú fejlesztéseihez, ennek érdekében a keretrendszert letölthető formában rendelkezésre bocsátjuk, ám a rendszer már nem bővíthető, csupán mintaként, pedagógiai útmutatóul szolgálhat a következő fejlesztések előtt.

Az összeállított animáció-gyűjtemény – mint ingyen hozzáférhető tananyag-rendszer – hiánypótló szerepet tölt be. A tanárok és diákok által elkészített oktatótananyagok hozzásegítik a tanulókat a tantervi követelmények élménydúsabb teljesítéséhez, megértéséhez, és reméljük, hogy a tanároknak szakmai újdonságot, valamint egy új, mentori szerepkör elsajátítását teszik majd lehetővé.

Kérjük, hogy próbálja ki az elkészített tananyagot, és véleményét juttassa el hozzánk e-mailen vagy postán, hogy következő fejlesztéseink során ezeket is fel tudjuk használni. A fejlesztők a 2003. decemberéig felmerült kisebb hibákat kijavítják. A programok újabb verzióit jelezni fogjuk a www.isze.hu weblapon.

Kívánjuk, hogy tanítása során hasznosan alkalmazza a tananyagegységeket!
2003. november 18.