Pályázatok

Tehetségpont
ISZE akkreditált kiváló
Műhelyek
Pályázatok
Kommunikáció
Jó gyakorlatok
Partnerek1
Aktuális felhívások
Archívum
Tehetségpont
ISZE akkreditált kiváló
Műhelyek
Pályázatok
Kommunikáció
Jó gyakorlatok
Partnerek1
Aktuális felhívások
Archívum

Pályázatok

logo

Az ISZE Tehetségpont megvalósított tehetséggondozó pályázatai

2021/2022

A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM
NTP-INNOV-21-0084 pályázat

Linkek
Rövid szakmai beszámoló
Szakkiadvány
Kisfilm
Meghívó
INNOV_tapasztalatok
Diákok egyéni portfólió


Informatika tehetséggondozó szakkörének projektzáró

Rövid szakmai beszámoló_MTTD-17-Egerszakkör

Rövid szakmai beszámoló NTP-MTTD-17-0248-kieg programjáról

Gyerekek beszámolói Eger-NTP-MTTD-17-0248

Munkaterv_ntp_mttd_17_ISZE-Eger


NTP-MTTD-16-0130 pályázat:
Rövid szakmai beszámoló
Inspiráció NTP-MTTD-16-0130 pályázat különszám
képek a pályázathoz

Projekt megnevezése: Az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai, kollégiumi, valamint a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek támogatása

A megvalósítás időpontja: 2014.01.01-2014.06.30.
A projekt összes költsége: 1.000.000 Ft
Támogatott program neve: Tantárgyközi ismeretek projektalapú fejlesztése informatikával az ISZE Tehetségpontban 
Támogatott projekt azonosítója: NTP-TM-13-0117
Megvalósítás helyszínei: Budapest, Martonvásár, Pásztó, Szentes
A  PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓJA:
Az ISZE Tehetségpont – akkreditált kiváló regionális hatókörű Tehetségpont NTP-TM-13-0117 azonosítószámú projektjében tantárgyközi ismeretek gazdagítását tűzte ki célul.
A Tehetségpont Alulteljesítő Tehetségesekért Tanári Műhelyének az ISZE NTP-ITM-12-P-0050 projektjében fejlesztett és már sikeresen működő 60 órás (4 modul x 15 óra/modul) komplex tehetséggondozó programját valósította meg, Martonvásárra kihelyezett ISZE szakkörként a martonvásári, a baracskai és a ráckeresztúri tanulók beválogatásával, ISZE tehetséggondozó oktatók programvezetésével.
Az ISZE Tehetségpont pályázatában a tehetséggondozás folyamatosságának biztosításaként, a 2013-ban megvalósított
NTP-ITM-12-P-0050 projekt szakkörös diákjai részére Pásztón és Szentesen 3-3 napos tematikus, alkotó követéses tehetséggondozó programot szervezett: Pásztón “Interaktív tábla és feleltető rendszer”, míg Szentesen “Fraktálok és dimenziók”
témakörben.
Az ISZE Tehetségpont az “Informatika a természettudományokban” c. 60 órás tehetséggondozó szakköri program ismételt megvalósításának bemutatása, a tapasztalatok átadása és a hálózati együttműködések erősítése céljából 2014. június 17-én Szakmai Napot szervezett.
A projekt megvalósításairól az ISZE digitális folyóiratának, az Inspirációnak Tehetségkülönszámát jelentették meg, amely elérhető a www.isze.hu Inspiráció oldalon:

Projekt megnevezése: Peregrinus klub megszervezése és megvalósítása
A megvalósítás időpontja: 2013/2014. tanév
Támogatott projekt azonosítója: OPER 2221
Támogatott program neve:
Peregrinus klub megszervezése és megvalósítása”
Megvalósítás helyszíne: Budapest
Meghívott peregrinusok:
2014.05.08. Bali Dániel
2014.03.28. Orosz Ádám
2013.12.18. Gyenes Bertalan

Projekt megnevezése: MATEHETSZ: SNI Mini Pilot
A megvalósítás időpontja: 2014.01.01. – 2014.04.30.
Támogatott projekt azonosítója: OPER 3080
Támogatott program neve:
“SNI Mini Pilot – ISZE”
A projekt összes költsége: 2.000.000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Budapest, Érd, Hajmáskér, Kaposvár, Veszprém, Százhalombatta
Inspiráció tehetségkülönszám: rövidesen elérhető a www.isze.hu Inspiráció menüpontnál

Projekt megnevezése: MATEHETSZ: Versenyfelkészítő szakkörök 2013
A megvalósítás időpontja: 2013/2014. tanév
Támogatott projekt azonosítója: OPER 2748
Támogatott program neve: “Versenyfelkészítő szakkörök 2013”
A projekt összes költsége: 450.000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Budapest, 8 fő diákmentor bevonásával

Projekt megnevezése: MATEHETSZ: Gazdagító Programpárok II.
A megvalósítás időpontja: 2014.01.01. – 2014.04.07.
Támogatott projekt azonosítója: OPER 3227
Támogatott program neve:
“Szuperszámítógépek megismerése programozási ismeretek megszerzése terepgyakorlattal”
A projekt összes költsége: 419.084 Ft
Megvalósítás helyszíne: Budapest

Projekt megnevezése: MATEHETSZ: Gazdagító Programpárok II.
A megvalósítás időpontja: 2014.01.01. – 2014.04.07.
Támogatott projekt azonosítója: OPER 3306
Támogatott program neve:
“Programozás szakkör”
A projekt összes költsége: 317.314 Ft
Megvalósítás helyszíne: Szolnok

Projekt megnevezése: MATEHETSZ: Gazdagító Programpárok II.
A megvalósítás időpontja: 2014.01.01. – 2014.04.07.
Támogatott projekt azonosítója: OPER 3456
Támogatott program neve:
“Alkalmazói informatika, kreativitásfejlesztés, együttműködés”
A projekt összes költsége: 498.148 Ft
Megvalósítás helyszíne: Budapest

Projekt megnevezése: “Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztését segítő idegen nyelvi nyári táborok támogatása”
A megvalósítás időpontja: 2013.04.06. – 2013.12.31.
A projekt összes költsége: 1.500.000 Ft
Támogatott program neve: “Informatika szaknyelvi program az ISZE Tehetségpontban”
Támogatott projekt azonosítója: NTP-INYK-MPA-12-018
Megvalósítás helyszínei: Budapest, Tatabánya
Nyelvvizsga eredmény: 14 tanuló sikeres szakmai angol nyelvvizsgát tett.
 • Az informatikai szaknyelv – angolul 46. oldal
 • Műhelyfoglalkozás tanároknak 46. oldal

Projekt megnevezése: Gazdagító Programpárok I.
A megvalósítás időpontja: 2013.05.02. – 2013.12.31.
A projekt összes költsége: 3 x 800.000 Ft
Támogatott projekt azonosítója és a Támogatott program neve:
OPER 1757 Állatkertek, vadaskertek Magyarországon
OPER 1753 Web-programozás kooperatív tanulással
OPER 1708 Alkalmazói szoftverek és táblás játékok a tanulás támogatásában
Megvalósítás helyszínei: Budapest, Százhalombatta
 • Gazdagító programpárok az ISZE 2013. évi tehetséggondozó munkájában 47. oldal
 • Webprogramozás kooperatív tanulással (OPER 1753) Gazdagító Programpárokhoz kapcsolódó tehetségvizsgálat 12-22. oldal
 • Informatika tábor Állatkerti sétával (OPER 1757) 48-49.oldal
 • ISZE Tehetségpont Gazdagító Programpárok “Alkalmazói informatika és táblásjátékok a tanulás támogatásában” c. Tehetséggondozó Programja Budapesten – 7-8. évfolyamos tanulóknak (OPER 1708) 51.oldal

A programok jó gyakorlatok lettek:

OPER 1757 Állatkertek, vadaskertek Magyarországon
http://tehetseg.hu/jo-gyakorlat/allatkertek-vadaskertek-magyarorszagon
OPER 1753 Web-programozás kooperatív tanulással
Web-programozás kooperatív tanulással
OPER 1708 Alkalmazói szoftverek és táblás játékok a tanulás támogatásában

Alkalmazói szoftverek és táblás játékok a tanulás támogatásában
Fülöp Márta Marianna (2014): Alkalmazói szoftverek és táblajátékok a tanulás támogatásában. In. Polonkai Mária (összeállította): Gazdagító programpárok jó gyakorlatai,
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest, 15-38. oldal, ISSN 2062-5936, 
http://tehetseg.hu/konyv/gazdagito-programparok-jo-gyakorlatai

Projekt megnevezése: “A köznevelésben tanulók természettudományos, matematikai és műszaki kompetenciáinak elmélyítését segítő tehetséggondozó programok támogatására”

A megvalósítás időpontja: 2012.12.05. – 2013.06.30.
A projekt összes költsége: 700.000 Ft
Támogatott program neve: Programozáshoz matematikai logika
Támogatott projekt azonosítója: NTP-KTMK-12-0023
Megvalósítás helyszínei: Budapest, Miskolc
 • Az ISZE ProgTankör Műhelyének szakköre az Avasi Gimnáziumban 25-26.oldal

Projekt megnevezése: Az állami, helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, egyházi és civil fenntartású általános iskolai tehetségsegítő műhelyek támogatása
A megvalósítás időpontja: 2012.12.05.- 2013.06.30.
A projekt összes költsége: 600.000 Ft
Támogatott program neve: Általános iskolások tehetséggondozása informatikával az ISZE Tehetségpontban
Támogatott projekt azonosítója: NTP-ITM-12-P-0050
Megvalósítás helyszínei: Budapest, Pásztó, Szentes
Megvalósított program bemutatása: Inspirácó Tehetségkülönszám szerkesztése:

Projekt megnevezése: Tehetséggondozó programok megvalósítása a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése
A megvalósítás időpontja: 2013.03.01-2013.06.30.
A projekt összes költsége: 2.000.000 Ft
Támogatott program neve: MATEHETSZ
Támogatott projekt azonosítója: OPER 1282
A projekt megvalósulásnak helyszínei: Budapest, Dunaújváros, Kaposvár, Martonvásár,
Százhalombatta, Szolnok.
 • Bevont tanulók száma: 345 fő
 • Bevont pedagógusok száma: 98 fő
 • Bevont szülők: 97 fő
 • Bevont diákmentorok száma: 14 fő
Megvalósítás bemutatása: Inspiráció Tehetségkülönszám szerkesztése:

Projekt megnevezése: Versenyfelkészítő szakkörök
A megvalósítás időpontja: 2013.
A projekt összes költsége: 254.120 Ft
Támogatott program neve: Versenyfelkészítő szakkörök
Támogatott projekt azonosítója: OPER 1430

Projekt megnevezése: Alulteljesítő Tehetségesekért Tanári Műhely
A megvalósítás időpontja: 2010.11.30.
A projekt összes költsége: 1.000.000
Támogatott program neve: Tehetséggondozó Műhelyek támogatása a közoktatás területén
Támogatott projekt azonosítója: NTP OKA II/149
Megvalósítás bemutatása: e-Inspiráció 2010_*TEHETSÉG* különszám

Projekt megnevezése: TÁMOP – 3.4.3-08/1 Iskolai tehetséggondozás
A megvalósítás időpontja: 2011.12.01.
A projekt összes költsége: 4.853.894 Ft
Támogatott program neve: Az általános műveltséget megalapozó 9-10. évfolyamos alulteljesítő tehetséges tanulók esélyteremtő tehetséggondozása (Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola és az ISZE konzorciumi pályázata)
Támogatott projekt azonosítója: TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0017

Projekt megnevezése: ProgTankör Tanári Műhely
A megvalósítás időpontja: 2011.05.30.
A projekt összes költsége: 900.000
Támogatott program neve: 2010-2011. tanév tehetséggondozó műhelyek és a 2010 évi nyári tehetséggondozó táborok
Támogatott projekt azonosítója: NTP OKA II/1-423

Projekt megnevezése: Alulteljesítő Tehetségesekért Tanári Műhely
A megvalósítás időpontja: 2011.05.28.
A projekt összes költsége: 900.000
Támogatott program neve: 2010-2011. tanév tehetséggondozó műhelyek és a 2010 évi nyári tehetséggondozó táborok
Támogatott projekt azonosítója: NTP OKA II/1-349

Fülöp Márta Marianna